luni, 15 iulie, 2024
📣Practica studenti jurnalism ✍️

Un nou proiect european de anvergură la Peștișani

În perioada 01.06.2022-31.08.2023 se desfăşoară Proiectul de mobilitate nr.: 2022-1-RO01-KA121-VET-000054070, Cod de Acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120- VET-000046724 finanţat de UE, prin Programul Erasmus+1, Acţiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării – Formare profesională (VET), derulat de Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși,, Peștișani în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Bustuchin şi Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari, parteneri în Consorțiul Județean ,,GJ-Consortium in Europe”.
Buget: 154.572,00 Euro.
Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea prin învățarea pe tot parcursul vieții; dezvoltarea educațională, personală și profesională; creșterea calităţii formării profesionale în specializări din domeniile Electronică și automatizări, Electromecanică, Mecanică prin stagii de practică în context european în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională şi mobilitate în scop educațional.
Obiectivele specifice urmăresc:
1. Extinderea/aprofundarea rezultatelor învăţării corespunzătoare cerinţelor calificării, obţinerea de aptitudini valoroase de viaţă şi experienţa internaţională şi creşterea şanselor elevilor de a obţine un loc de muncă pe o piaţă competitivă şi internaţională.
2. Îmbunătăţirea competentelor personalului din VET în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, armonizarea cu standardele privind digitalizarea predării-învățării cuprinse in cele mai recente documente strategice ale CE.
3. Extinderea cooperării internaționale prin parteneriate transnaționale ECVET.
În proiect sunt implicate următoarele grupuri ţintă:
Stagiari VET: 48 de elevi aflați în formare inițială în învăţământul liceal tehnologic, nivel 4 de calificare (NQF) și învăţământul profesional nivel 3 de calificare (NQF), din toate unitățile de învăţământ membre ale consorțiului județean ,,GJ-Consortium in Europe”.
Staff VET: 5 cadre didactice VET astfel: 2 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, 2 cadre didactice de la Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari și 1 cadru didactic de la Liceul Tehnologic Bustuchin.
FLUXURI STAGIARI VET:
Flux 1: 10 elevi, clasa a XI-a, învăţământul profesional, calificarea (Sudor, Mecanic auto) de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani și 9 elevi, clasa a XI-a, învățământ profesional calificarea: Electromecanic utilaje și instalații industriale de la Liceul Tehnologic Bustuchin – Montijo, Portugalia, 16.01.2023 – 03.02.2023.
Flux 2: 10 elevi, clasa a XI-a, învăţământul liceal, calificarea Tehnician în automatizări de la Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari – Wraclow, Polonia, 08.05.2023- 26.05.2023.
Flux 3: 10 elevi, clasa a XI-a, învăţământul liceal, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani și 9 elevi, clasa a XI-a, învățământ Liceal calificarea: Tehnician electromecanic de la Liceul Tehnologic Bustuchin – Lisabona, Portugalia, 29.05.2023-16.06.2023.
FLUX STAFF VET:
Flux 1: 5 cadre didactice VET, 2 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, 2 cadre didactice de la Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari și 1 cadru didactic de la Liceul Tehnologic Bustuchin – Paphos, Cipru, 10.04.2023 – 14.04.2023.

sursa

Latest Posts

Parteneri Media